Rada Rodziców Internatu

 

 


Skład Rady Rodziców działającej w internacie


Wojciech Strep,  Krzysztof Laszuk, Tomasz Onyszczuk, Wioletta Gromek, Piotr Łuckiewicz, Bożena Węgrzyniak

 
 
Skład Komisji Rewizyjnej działającej w internacie

  Maciej Szewczak

Małgorzata Lada

     Hanna Powalska