• Wyżywienie dzienne (śniadanie, obiad, kolacja): 10 zł – wszyscy wychowankowie

Wpłaty należy dokonać do 29 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc pobytu wychowanka w internacie.

 

Istnieje możliwość uiszczania opłaty za wyżywienie bezpośrednio na konto szkoły

(z dopiskiem: opłata za wyżywienie, imię i nazwisko wychowanka)

Numer konta: 64 1050 1953 1000 0023 5336 1997

 

 

  • Stała opłata miesięczna – czesne: 30 zł 

Wpłata do 05 każdego miesiąca

Opłaty należy uiszczać do Kierownika Internatu

 

czesne rok szkolny 2015/2016 semestr I

kwota

wrzesień

30 zł

październik

30 zł

listopad

30 zł

grudzień

30 zł