Informacje dla kandydatów
Informacje dla kandydatów Drukuj

 


Podania o przyjęcie do Internatu na rok szkolny 2016/2017 należy składać w dniach 18-25lipca, po złożeniu  w szkole oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o zdanym egzaminie. Podania przyjmowane będą w kancelarii Internatu, po okazaniu potwierdzenia złożenia w/w dokumentów. Lista osób przyjętych będzie umieszczona na stronie internetowej internatu w dniu 26.07.2016r.

Zgodnie z Regulaminem Internatu w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie I LO, w przypadku wolnych miejsc – uczniowie innych szkół.

Wraz z podaniem należy złożyć: kwestionariusz osobowy, oświadczenia rodziców/opiekunów; (druki dokumentów dostępne na stronie).